Delovna področja

Specializacija

NLP ZNANJE

Naši detektivi so NLP praktiki, ki se trenutno izobražujejo za NLP Coache pri mednarodno priznanem in certificiranem NLP Coachu Mag. Janiju Prgiču, ki sodeluje s številnimi mednarodnimi organizacijami.

Specializirani so za mediacijo pri sporih pravnih in fizičnih oseb, za pomoč pri pripravah na sodna pričanja in za svetovanje pri pogodbenih razmerjih.

Preverjanje

POSLOVNIH PARTNERJEV

Mednarodno sodelujemo z drugimi detektivi in podjetji. Za vas naredimo poizvedbe o tujih podjetjih in njihovih lastnikih ter preverimo njihovo kredibilnost za poslovno sodelovanje.

Kontrola in nadzor

BOLNIŠKEGA STALEŽA

Delodajalci se v današnjem času soočajo z velikim pomanjkanjem delovnega kadra. Za vas diskretno opravimo nadzor ali kontrolo bolniškega staleža ter razgovor z osebnim zdravnikom.

Poizvedbe o dolžnikih in

NJIHOVEM PREMOŽENJU

Dolžniki pogosto menjajo naslove, telefonske številke ali bančne račune, da bi se izognili plačilu dolgov. Detektiv zbira informacije in dokaze o dejanskem premoženjskem stanju za izvensodne poravnave, sodne postopke in izvršilna sredstva dolžnika.

Detektiv prav tako opravi razgovor z dolžniki, ki imajo težave s plačevanjem kreditov in leasingov. Z naročnikom in dolžnikom najde najboljšo skupno rešitev, v nasprotnem primeru se leasing predmet odvzame, za neplačilo kredita pa se dolg da v izvršbo.

Preverjanje oseb za

DELO NA DOMU

Zelo pomembno je, da se zavedate, koga spustite v dom in komu zaupate otroka. Detektiv zbira podatke o vaši varuški, hišni pomočnici itd., da boste vedeli, če lahko tej osebi zaupate svoj dom ali otroka.

Forenzika

PSA TEST

PSA test (test na spermo), ki ga opravimo, je preliminarni forenzični test, ki zajema preiskavo spornih sledi, pri katerih potrdimo ali ovržemo sume, da gre za spermo. Najden vzorec mora biti posušen in shranjen v papirnato ovojnico. Vzorec pridemo iskat ali pa ga dostavite sami oziroma ga pošljete v najkrajšem možnem času.

Pomembno je, da ugotovite ali gre za partnersko nezvestobo ali ne in se s tem izognete večjim stroškom in terenskemu poizvedovanju detektiva

Svetovanje

PAROM, STARŠEM, ZAPOSLENIM

Naši detektivi so NLP praktiki, ki se trenutno izobražujejo za NLP Coacha pri mednarodno priznanem in certificiranem NLP Couchu Mag. Janiju Prgiču, ki sodeluje s številnimi mednarodnimi organizacijami.

Specializirani so za mediacijo pri sporih pravnih in fizičnih oseb, za pomoč pri pripravah na sodna pričanja in za svetovanje pri pogodbenih razmerjih.

Informacije

PROTISLUŠNI PREGLEDI

Namen protislušnih pregledov je preprečevanje uhajanja informacij iz podjetja, nezakonitemu pridobivanju informacij in sledenju osebam.

Protislušni pregled se opravi v prostorih kot so pisarne, sejne sobe, osebni računalniki, telefon in stanovanje, kjer prihaja do deljenja zaupnih podatkov. Odkriva se prikrite prisluškovalne naprave, GPS sledilce, miniaturne kamere, vsiljive elektronske naprave itd.

Informacije

PREVERJANJE OSEB

Detektiv zbere informacije in dokaze ter preveri ali je oseba primerna za delovno mesto ali če zaposleni krši Zakon o delovnem razmerju.

Terensko delo

NADZOR MLADOSTNIKOV

Če vas skrbi, da vaš otrok zahaja v družbo, ki škoduje njegovi dobrobiti in zdravju ter da je izpostavljen substancam kot so cigareti, alkohol, droge ter verbalnemu in fizičnemu nasilju, detektiv zbere informacije na terenu. Prav tako opravi nadzor nad otrokom, po potrebi tudi svetovanje vpričo otroka.

Spor

MEDIACIJA

Naši detektivi so NLP praktiki, ki se trenutno izobražujejo za NLP Coacha pri mednarodno priznanem in certificiranem NLP Coachu Mag. Janiju Prgiču, ki sodeluje s številnimi mednarodnimi organizacijami.

Specializirani so za mediacijo pri sporih pravnih in fizičnih oseb, za pomoč pri pripravah na sodna pričanja in za svetovanje pri pogodbenih razmerjih.

Testiranje

POLIGRAF

Testiranje s poligrafom postaja vedno bolj razširjena metoda tudi pri nas. Večino se uporablja pri kandidatih za vodilni kader v podjetjih. Ugotavlja se ali je kandidat vreden zaupanja oziroma če je nagnjen k sprejemanju podkupnin ali zlorabi poslovnih informacij.

Uporablja se tudi za:
• odkrivanje prevar in tatvin
• predzaposlitveni test
• preverjanje zvestobe zakoncev
• periodična oz. obdobna testiranja zaposlenih

Dokumentacija

ZAVAROVALNIŠKE GOLJUFIJE

O zavarovalniški goljufiji lahko govorimo takrat, ko posameznik zato da bi od zavarovalnice prejel odškodnino:

• namerno poškoduje ali uniči stvari
• sklene zavarovanje po škodnem dogodku
• sklene zavarovanje z napačnimi ali neresničnimi informacijami
• predloži lažne dokumente

Naši detektivi na podlagi prejete dokumentacije, pridobljenih informacij in dokazov na terenu napišejo uradno poročilo, s katerim se v kasnejših postopkih dokaže zavarovalniška goljufija ali prevara. Večinoma pa že na terenu dosežejo priznanje, da se stranke ognejo nadaljnjim postopkom, stroškom in drugim nevšečnostim.

Zloraba

POTNI STROŠKI

Zaposleni pogosto zlorabljajo potne stroške z namenom nezakonite pridobitve premoženja s tem, da prijavijo bivališče v bolj oddaljenem kraju. Detektiv opravi osebno zaznavo, zbere dokaze in jih predloži delodajalcu.

Sklenitev posla

SODELOVANJE IZVEN MEJA

Mednarodno sodelujemo z drugimi detektivi in podjetji. Če želite skleniti posel s tujim podjetjem ali če imate dolžnika v tujini, vam naša ekipa zbere informacije in pridobi dokaze za lažjo sklenitev posla oziroma pridobitev denarja od dolžnika.

Zakonodaja

VROČANJE

Pri vročanju je zelo pomebno, da je skladno z zakonodajo (ZPP, ZUP, ZKP) in da je vročeno v zahtevanem roku. Detektiv zbere informacije, kje se oseba nahaja in ji pisanje vroči. Opravljamo vse vrste vročanj za pravne in fizične osebe.

Alkohol in droge

NA DELOVNEM MESTU

Pri navedenih kršitvah je najpomembneje, da podjetje razpolaga z alkotestom in testom za droge ter odzivnost. V podjetju CT Group d.o.o. smo za pogodbene partnerje ali urgentne primere dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v tednu, saj je ravno odzivnost tukaj najpomembnejša.

Svetovanje

PRAVNO DRUŽINSKO POSLOVNO

Naši detektivi so specializirani za pomoč naročnikom pri vseh vrstah pravnega svetovanja. Po pogovoru z naročnikom ugotovijo, kje bi se dalo najti in zbrati informacije ter dokaze na terenu. Prav tako podrobno preverijo zaposlene ter podjetja v Sloveniji in tujini.

Svetovanje in pomoč družinam je še posebej občutljivo področje. Naši detektivi znajo prisluhniti vsaki vaši težavi in skupaj z vami poiščejo najboljšo možno rešitev problema.

Partnerska

NEZVESTOBA

Pojav dvoma o partnerski nezvestobi lahko povzroči veliko stresa, kar lahko posledično vodi do zdravstvenih težav.

Detektiv zbere informacije in dokaze, da ugotovi, ali so vaši dvomi potrjeni. Če se ugotovi, da je nezvestoba partnerja resnična, pravno svetujemo v primeru ločitve, delitve premoženja in skrbništva otrok.

Nasilje pred otroci

PRISOTNOST PRI STIKIH

V zadnjih letih prihaja do vedno več težav pri predaji otrok bivšemu partnerju ali partnerici, kjer se vrši verbalno in fizično nasilje pred otroci.

Naše podjetje je z NLP znanjem posebej specializirano za prisotnost pri predajanju otrok, kjer takšne in podobne dogodke preprečijo ali pa napišejo uradno poročilo o dogajanju, ki potem v nadaljnjih sodnih in izvensodnih postopkih služi kot ključen dokaz za lažje odločitve sodišč.